مقابله مصر و کشورهای عربی با رشد بنیادگرایی

12 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن هاشمیان – استاد دانشگاه و کارشناس رویدادهای جهان عرب: آقای السیسی، رئیس جمهوری مصر مخالف حضور بنیادگرایان اسلامی در خاورمیانه است و بسیاری از کشورهای عربی نیز که با سیاستهای عربستان همسو نیستند همراه با مصر خواهان مبارزه با رشد بنیادگرایی منطقه اند.