سدها: تشت بزرگ تبخیر آبها

12 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمید پوران - کارشناس محیط زیست دانشکده مطالعات آسیا آفریقای دانشگاه لندن: در یک کلام توسعه ناپایدار عامل اصلی بحران کم آبی کنونی در ایران است. برای نمونه سدها نه راهکار که به بحران دامن زده و همانند تشت بزرگی برای تبخیر آبهای ایران شده اند.