خشک شدن تالابها و آبهای زیرزمینی عامل مهم افزایش ریزگردها

27 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمید عرب زاده – کارشناس محیط زیست: عوامل طبیعی و خارجی در بحران ریزگردها موثرند اما خشک شدن تالابها و آبهای زیرزمینی به دلیل بهره برداریهای انسانی از مهمترین عوامل افزایش ریزگردها هستند.