دستاورد دمکراتها در زمینه امنیت و صلح جهانی

08 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حمید اکبری - رئيس دانشكده مديريت بازرگاني دانشگاه ايالتي مينه سوتا: حکومت هشت ساله دمکراتها دستاوردهای بزرگی در زمینه مهار تروریسم و تحکیم صلح جهانی و همکاری با متحدان در جهان بوده و اتهام مبنی بر بی توجهی دمکراتها در زمینه امنیت نادرست است.