اختلافات ریشه دار با قطر

24 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حامد الکنانی – روزنامه نگار: اختلافات شورای همکاری خلیج (فارس) با قطر مسبوق به سابقه است و از این پس هم قطر هر اقدامی در جهت افزایش تنش بردارد، بویژه نزدیکی اش به روسیه و ایران، هویت خود را بیشتر آشکار می کند.