ارزش نهادن فردوسی به شخصیت های زن در شاهنامه

22 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گردآفرید – پژوهشگر میراث معنوی و مدرس دانشگاه لس آنجلس: فردوسی با ارزش نهادن به جایگاه و شخصیت زنان در شاهنامه، از این لحاظ در میان همه شاعران هزار سال شعر فارسی در قله قرار گرفته است.