برخورداری از حق تغییر سیستم

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قدیر گلکاریان - استاد دانشگاه در روابط بین الملل: ترکیه این حق را دارد که از سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری تغییر کند؛ اما آنچه مهم است پیامد این تغییرات است که قدرت به تمامی در اختیار رئیس جمهوری قرار می گیرد.