خیز بلند برای پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم از محل دارایی های ایران در داخل و خارج آمریکا

12 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گری آسن وکیل و کارشناس دعوی حقوقی در امور تروریسم بین المللی در نیوجرسی معتقد است که ایران دارایی های زیادی در خارج از آمریکا دارد و با اشاره به خطوط حمل و نقل هوایی و دریایی ایران می گوید در حکم نهایی، ماهیت دارایی هایی که قرار است توقیف شود مشخص خواهد شد.