۱۹۳ هزار رای یک فهرست

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فاطمه حقیقت جو - نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی – بوستون: قانون انتخابات آرای باطله را تعریف کرده و نمی شود که ۱۹۳ هزار رای مردم حامی مینو خالقی را که در قالب یک فهرست واحد انتخاباتی به صندوق ها ریخته شده، باطل، اما صحت آرای بقیه افراد همین فهرست تایید شود.