بهبود امنیت منطقه

05 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فاطمه امان - تحلیلگر رویدادهای ایران و جنوب آسیا – کابل: هدف اصلی همکاریهای هند و ایران منزوی کردن پاکستان یا چین نیست؛ بلکه هرگونه پروژه ای به این گستردگی در جنوب آسیا به سود همه منطقه است و به بهبود امنیت منطقه کمک می کند.