تغییرات اجتماعی اقتصادی عامل کاهش نرخ رشد جمعیت

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریبرز رئیس دانا – اقتصاددان: نرخ رشد جمعیت ایران زمانی بالاترین نرخ رشد در جهان بود برای نمونه دهه سی تا چهل خورشیدی بالاتر از ۳ درصد بود عوامل گوناگون اقتصادی اجتماعی این نرخ رشد را در ایران کاهش داد.