لزوم برنامه ریزی دمکراتیک نرخ رشد جمعیت

01 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریبرز رئیس دانا – اقتصاددان: اگر جمعیت به یکبار افزایش یابد پدیده «مصیبت جمعیتی» رخ خواهد داد که باید رفاه اجتماعی شهروندان اساس برنامه ریزی دمکراتیک جمعیتی قرار گیرد.