دکتر فریبرز رییس دانا: تحقق ناپذیری شعار اشتغال شش میلیونی

07 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از پایگاه اجتماعی برخوردار نیستند و به همین دلیل وعده های غیر قابل اجرا از جمله ایجاد ۶ میلیون شغل در ظرف چهارسال می دهند که بر آورده شدن آن نیاز به رشد اقتصادی بیش از ۲۰ درصد است که در طول تاریخ رخ نداده است.