تاثیرات ویرانگر اسنوبیسم در ایران

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریبرز رئیس دانا - اقتصاددان – تهران: اسنوبیسم یا جلوه نمایی در ایران با درآمد سرانه پنج هزار دلار در قیاس با کشورهای غربی با درآمد سرانه ۴۵ هزار دلارT تاثیرات ویرانگری بجای می گذارد که بیکاری بالا یکی از نتایج آن است