حضور ساختاری سپاه در اقتصاد ایران

07 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریبرز رئیس دانا – اقتصاددان: حضور سپاه در اقتصاد ایران وابستگی ساختاری با انباشت سرمایه دارد و در حوزه هایی ست که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد.