طرح مارشال اروپایی برای خاورمیانه

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

فرامرز دادرس – کارشناس اطلاعاتی – پاریس: دولتهای اروپایی از جمله فرانسه تلاشهایی برای جذب جامعه مسلمانان در فرهنگ لائیک خود کرده اند؛ اما کافی نیست. اجرای یک «طرح مارشال» امروزه از سوی اروپا برای کشورهای خاورمیانه لازم است تا این بحران خاتمه یابد.