طرح مارشال اروپایی برای خاورمیانه

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرامرز دادرس – کارشناس اطلاعاتی – پاریس: دولتهای اروپایی از جمله فرانسه تلاشهایی برای جذب جامعه مسلمانان در فرهنگ لائیک خود کرده اند؛ اما کافی نیست. اجرای یک «طرح مارشال» امروزه از سوی اروپا برای کشورهای خاورمیانه لازم است تا این بحران خاتمه یابد.