انقلاب اسلامی حاصل نبود یک فرهنگ نقد

24 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرج سرکوهی – منتقد ادبی فرهنگی: انقلاب اسلامی حاصل فرهنگ موجود در جامعه بود و اگر انقلاب مشروطیت چیزی شبیه به رنسانس یا انقلابات صنعتی اروپا بود (که نقد را نهادینه کرد) ما شاهد انقلاب اسلامی نبودیم.