نبود مرجعیت سیاسی در عراق

30 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرهمند علی پور – روزنامه نگار – ونیز: مشکل اصلی طراحی نظامی ست که برای عراق دوران دمکراسی بر سر کار آمد. براساس این طراحی، قدرت در دست هیچ گروهی نیست و کسی حرف آخر را نمی تواند بزند.