شبکه های اجتماعی به نگرانی از تقلب دامن می زنند

18 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الیزابت انکر – استادیار دانشگاه جورج واشنگتن: خوشبختانه همه پژوهش ها نشان می دهد که از نظر جمعیتی تقلب در انتخابات ناچیز و نزدیک به صفر است و در واقع نگرانی از تقلب بیشتر در شبکه های اجتماعی دامن زده می شود.