مخالفت مردم با مجازات متهمان در ملاءعام

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الهه امانی- کارشناس حوزه زنان خاورمیانه از دانشگاه فولرتون کالیفرنیا: نمایش افغانان دستگیرشده در شیراز نماد بارز انگاره های ذهنی قرون گذشته است و مردم ایران که از سطح آگاهی بالایی برخوردارند مخالف این برخوردها هستند.