تاکید بر کرامت انسانی پوشی برای انکار حقوق زنان

06 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الهه امانی - استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان: کرامت انسانی بحث قالب تاملی است اما باید در کنار حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد در واقع این بحث مثل احترام و عدالت بدون توجه به تامین حقوق واژه قابل اندازه گیری نیست.