آزادیهای مدنی

19 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احسان محرابی – روزنامه نگار – برلین: این مجلس باید بتواند به دو وظیفه اش: قانونگذاری و نظارت در چارچوب شرایط عمل کند هرچند مصوباتش نیازمند تایید شورای نگهبان است اما باید بتواند بسود بازگشت آزادیهای مدنی تلاش کند.