بازگرداندن بدهی ها در گرو آزادی بابک زنجانی

24 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احسان مهرابی – خبرنگار پیشین پارلمانی روزنامه اعتمادملی: گرچه دولت می گوید زنجانی بدهی هایش را پرداخت کند تا امکان رهایی یابد، اما آقای زنجانی احساس می کند اگر پولها را بازگرداند مانند متهمان قبلی اعدام شود و برگرداندن پولها تاثیری در حکم وی نداشته باشد.