احزاب در ایران قائم به رهبرانشان هستند

15 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

احسان محرابی - روزنامه نگار: بسیاری از احزاب در ایران قائم به رهبرانشان هستند حزب اعتماد ملی هم قائم به مهدی کروبی بود و در فقدان وی، بقیه رهبران این حزب در جایگاه کروبی نیستند و نخواهند توانست بر اختلافات فائق آیند.