سیاست روشن و دیرین آمریکا در قبال حماس با شروطی مشخص

04 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوید ماکوفسکی، مدیر پروژه صلح خاورمیانه در موسسه مطالعات خاور نزدیک واشنگتن معتقد است که محمود عباس شرایط اعضای گروه چهارجانبه خاورمیانه از جمله نمایندگان، آمریکا روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را برای چگونگی همکاری با حماس پذیرفته است.