واکنش آمریکا به حضور احمدی نژاد در انتخابات

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کریستوفر بیدول - همکار ارشد فدراسیون دانشمندان آمریکا: واکنش آمریکا نسبت به حضور احمدی نژاد در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ایران مثبت نخواهد بود و کنگره در حال مطالعه پیرامون تدوین تحریم های جدید علیه ایران است.