تنش های چندگانه ایران و آمریکا

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کریستوفر بیدول - همکار ارشد فدراسیون دانشمندان آمریکا: تنش بسیاری میان آمریکا و ایران وجود دارد. فرای مسئله هسته ای، حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر در ایران و سیاست های فضای مجازی از دیگر چالش های میان دو کشور است.