ممانعت از گشایش اعتبار برنامه های موشکی ایران

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کریستوفر بیدول - همکار ارشد فدراسیون دانشمندان آمریکا: فناوری موشکهای بالستیک در هیچ کشوری نیست و فقط در انحصار چند شرکت در جهان است و در نتیجه با تحریم های بانکی می توان مانع از گشایش اعتبار برای برنامه های موشکی ایران شد.