دولت کارتر و حمایت از مجاهدین افغان

08 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیژن کیان – تحلیلگر سیاسی نزدیک به حزب جمهوریخواه: همکاری آمریکا با مجاهدین افغانستان به دوران کارتر بر می گردد که دکترین برژینسکی مبنی بر ایجاد کمربند سبز پیرامون اتحاد شوروی در منطقه آسیا اجرایی شد.