آمادگی ایران برای همکاری با مخالفان اسد

07 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهروز عبدالوند – کارشناس رویدادهای خاورمیانه: ایران همواره آماده پذیرش مخالفان قابل قبول سوریه بعنوان طرف مورد همکاری بوده و  پس از حلب هم که قدرت ایران و روسیه افزایش یافته این آمادگی از سوی ایران دیده می شود.