مخالفان بدون نماینده شاخص

06 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهروز عبدالوند – استاد دانشگاه و عضو شورای روابط خارجی آلمان: مخالفان دولت سوریه تا زمانی که نتوانسته اند شخصیتی قابل قبول بعنوان نماینده خود به جامعه جهانی معرفی کنند، دولت سوریه همچنان بعنوان یک دولت مطلوب برای جامعه جهانی باقی خواهد ماند.