متعادل شدن مواضع عربستان پس از تقویت دولت های عراق و سوریه

07 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهروز عبدالوند – کارشناس رویدادهای خاورمیانه و عضو شورای روابط خارجی آلمان: پس از تقویت حاکمیت دولتهای عراق و سوریه در برابر داعش، مواضع عربستان سعودی در برابر شیعیان منطقه متعادل شده است که انتخاب رئیس جمهوری لبنان نتیجه آن است.