نگرانی حاکمیت از ارتباط هنرمندان با مردم

09 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهراد توکلی – پژوهشگر موسیقی و نوازنده سه تار: جمهوری اسلامی طی سی و هشت سال اخیر از ارتباط مخاطب با هنرمندان هراس داشته؛ زیرا گوش مخاطب را همچون امت واحده برای شنیدن حرفهای حکومتی می خواهد نه صدای هنرمندان.