هنرمند باید معترض باشد

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهراد توکلی – موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی: انتظار تغییر آفرینی در هنر قابل درک نیست و هنر اعتراضی چندان کاری نمی تواند برای جامعه انجام دهد اما هنرمند است که باید معترض باشد.