عوامگرایی احمدی نژاد

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهنام بن طالب لو - تحلیلگر ارشد حوزه ایران در اندیشکده دفاع از دمکراسی: نامزدی احمدی نژاد بر دو عامل متکی ست: عوامگرایی که در مبارزه با رهبر جمهوری اسلامی بکار گرفته شد و دوم این که بلوک تندرو تلاش دارد نامزد خودش را داشته باشد.