دلیل تعویق تحریم ها: پیروزی رئیسی یا احمدی نژاد

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بهنام بن طالب لو - تحلیلگر ارشد حوزه ایران در اندیشکده دفاع از دمکراسی: دلیل تعویق اعلام تحریم های جدی این بود که احتمال این بود که تحریم های جدید کنگره به پیروزی رئیسی یا احمدی نژاد کمک کند بنابراین به تعویق افتاد.