نادیده گرفتن دیگر راهکارها

08 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعظم بهرامی - کارشناس انرژی های تجدید پذیر: یکی از مشکلات طرح ایران رود عدم بررسی سایر راهکارهای محیط زیستی حل مشکل آب، و نبود امکان سنجی ست.