راستی آزمایی اقدامات محیط زیستی حکومت

18 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعظم بهرامی – کارشناس محیط زیست: دولت مدعی ست که تالاب هورالعظیم تا ۷۰ درصد گنجایش آن آبگیری شده و سازمان های مردم نهاد محیط زیستی با انتشار بیانیه خود خواستار تشکیل گروه راستی آزمایی در این زمینه شده اند که نشانگر عدم اعتماد مردم به وعده های حاکمیت است.