نبود پاسخ اجتماعی

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آزاده کیان - استاد جامعه شناسی سياسی - دانشگاه پاريس: حمله تروریستها به ورزشگاه ها، کافه ها و رستوران ها که مسلمان زاده ها هم در میان قربانیان هستند، اما پاسخ فرانسه به این رویدادها امنیتی بوده نه اجتماعی.