میزان نگرانی های ایران و ترکیه از برگزاری همه پرسی کردستان عراق

07 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایکان اردمیر- نماینده پیشین پارلمان ترکیه و تحلیلگر سیاسی در بنیاد دفاع از موکراسی ها در واشنگتن معتقد است که مخالفت آنکارا در حال حاضر با همه پرسی کردستان عراق بیشتر جنبه لفظی دارد تا عملی و انتظار چندانی هم نمی توان در مورد همکاری های احتمالی میان تهران  و آنکارا در این زمینه داشت.