دیدگاه مثبت مردم اسراییل و ایران

10 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اشکان صفایی - پژوهشگر حوزه ایران و خلیج فارس در مرکز عزری – دانشگاه حیفا: نسل گذشته مردم اسراییل نسبت به نسل کنونی، دیدگاه مثبت تری به ایران دارند و مردم ایران هم به دلیل دشمنی حکومت با اسراییل، احساس دوستی بیشتری با اسراییل دارند.