جمهوری دوم ترکیه

16 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عارف کسکین – کارشناس مرکز تحقیقات و مطالعات استراتژیک ترکیه: تغییر قانون اساسی ترکیه اگر اجرایی شود انقلابی از بالاست که به معنای تشکیل جمهوری دوم ترکیه و خداحافظی با جمهوری اول است که آتاتورک آن را بنیان گذاشت.