نفوذ چهل ساله فتح الله گولن

14 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عارف کسکین – کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک: حامیان فتح الله گولن، از چهل سال پیش تاکنون در ساختار لشگری و کشوری ترکیه نفوذ کرده اند و تا زمانی که این نهادها پاکسازی نشوند، اوضاع به حال عادی برنخواهد گشت.