معنویت موسیقی ایران و آناتولی

13 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اردال ارزنجان - نوازنده و آهنگساز – ترکیه: موسیقی ایران و آناتولی اشتراکات بسیار نزدیکی باهم دارد. این اشتراک حتا در شیوه اجرای موسیقی توسط نوازندگان نیز بیشتر معنوی ست.