چالش ناتوانی روحانی برای تصمیم گیری نهایی

25 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امیر طاهری – روزنامه نگار: غرب خواهان بازگشت ایران به جامعه جهانی ست؛ اما مشکل اصلی اینجاست که با طرف ایرانی اش (دولت روحانی) نمی تواند به توافق برسد؛ چون دولت روحانی تصمیم گیرنده اصلی در کشور نیست.