درگیری داخلی میان گروه های معارض سوریه

21 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرضا نوری زاده - روزنامه نگار: جبهه النصره یا باید تغییر جهت دهد یا بعد از پایان شر داعش ما شاهد درگیریهای خونین میان گروه های مخالف بشار با همدیگر خواهیم بود.