سعودی ها خواهان جنگ با ایران نیستند

19 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرضا نوریزاده – کارشناس جهان عرب: سعودی ها در پی جنگ با کشور بزرگ ایران نیستند چون هرگونه جنگی به افزایش تنش و مشکلات داخلی و خارجی شان از جمله بحران مالی و جنگ یمن منجر خواهد شد.