ایران و عربستان ناگزیر به همکاری باهمدیگرند

07 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرضا نوری زاده – مدیر مرکز پژوهش های ایران و عرب: دو کشور ایران و عربستان گزیری جز همزیستی و همکاری با یکدیگر ندارند و اگر این دو کشور با هم همکاری کنند همانطور که در دوران آقای خاتمی رخ داد امروز هم می تواند تکرار شود تا مشکلات خاورمیانه حل شود.