عدم پایبندی اسراییل به پیمان صلح اسلو

03 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرضا نوری زاده – رئیس مرکز پژوهش های ایران و عرب: چه مشکلی بود که دولت اسراییل به پیمان صلح اسلو، وفادار نماند و در مقابل هم افراطی های فلسطینی هم دست به چوب و سنگ بردند هرچند هنوز هم برای صلح دیر نیست.