شکست مدرنیته و سکولاریسم در خاورمیانه

03 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علیرضا نوری زاده – مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب: داعش با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوریهای مدرن، ایدئولوژی کهنه خود را گسترش داده و عواملی همچون شکست مدرنیته و سکولاریسم توسط دولتهای سرکوبگر منطقه در رشد آن موثر افتاده است.